energia

Energia: Normy na energię dla kobiet, ustalone na poziomie średniego zapotrzebowania (EER).