„Szkolenia były bogate w treści merytoryczne oraz co istotne odnosiły się do praktyki przedszkolnej. Warsztaty poszerzyły naszą wiedzę o odżywianiu, rozbudziły kreatywność oraz ugruntowały pozytywne nawyki żywieniowe w naszej placówce.”