Składniki mineralne w żywności

Składniki mineralne w żywności

  Składniki mineralne należą do składników pokarmowych, które występują w produktach spożywczych zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu przez organizm człowieka. Składniki mineralne ulegają ciągłej...