cykl warsztatów o prawidłowym żywieniu

warsztaty dietetyczne dla dzieci

A może cykl warsztatów o prawidłowym żywieniu?
Najwięcej korzyści przynoszą dzieciom regularne działania. Placówka, obok rodziny, jest idealnym miejscem do szerzenia idei o prawidłowym stylu życia. Cykl warsztatów dietetycznych dla dzieci to wspaniała inwestycja w zdrowy start w przyszłość dziecka. Warsztaty dla dzieci odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu. Tematy warsztatów możemy dostosować do programu zajęć przerabianego w danym miesiącu w placówce.