dieta odchudzająca

 

Dieta odchudzająca jest coraz częściej stosowana u bardzo młodych osób. Występowanie nadwagi i otyłości oraz zaburzeń w postrzeganiu własnego wyglądu wpływa na decyzje o podejmowaniu działań zmierzających do redukcji masy ciała. Problemy te najczęściej dotykają dziewczęta oraz młode kobiety. Co najmniej 2 razy w życiu próby odchudzania się podejmowało ok. 65% nastolatków z nadwagą lub otyłością. Wśród deklarowanych metod zmniejszenia masy ciała wymieniano m.in.: stosowanie diet niskoenergetycznych, zmniejszanie liczby posiłków, zwiększanie aktywności fizycznej oraz zmiana struktury spożycia żywności.

 

Motywy odchudzania


 

warsztaty dietetyczne kreator zdrowia

 

Przyczynami podejmowanych działań zmierzających do redukcji masy ciała są najczęściej brak akceptacji własnego wyglądu oraz niski poziom samooceny. Prawie co druga dziewczyna i co czwarty chłopak uważa, że są zbyt grubi, co nie znajduje potwierdzenia we wskaźnikach BMI. Duży wpływ na kształtowanie takich odczuć wśród młodych ludźmi mają mass-media, które promują ideał szczupłej sylwetki. Nadmiernie wychudzone modelki prezentowane są jako osoby szczęśliwe, wiodące beztroskie życie. Lansowanie takiego modelu życia sprawia, że młodzież przyjmuje tak wyznaczone cele za własne. Skutkiem tego jest podejmowanie przez nich różnorakich działań prowadzących do zmniejszenia masy ciała.

 

warsztaty-dietetyczne

 

Skutki odchudzania


 

warsztaty dietetyczne kreator zdrowia

 

Niewłaściwie zbilansowana dieta doprowadza do niedożywienia organizmu. Stan zdrowia w okresie dojrzewania decyduje w znacznej mierze o kondycji zdrowotnej człowieka dorosłego. Nieprawidłowy sposób odżywiania we wczesnej młodości może doprowadzić do wielu przewlekłych chorób metaboliczno-cywilizacyjnych. Osoby odchudzające się mogą odczuwać trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia snu. Niewystarczające spożycie wapnia prowadzi do niskiego wysycenia kości oraz osteoporozy. Szacuje się, że w Polsce zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej występują u około 30% kobiet w wieku 20-80 lat. Niedobory białka, witamin, soli mineralnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, przeciwutleniaczy i steroli mogą spowodować wiele poważnych następstw zdrowotnych, takich jak choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia odporności, problemy ortopedyczne (efekt osteoporozy lub forsownych ćwiczeń fizycznych), zaburzenia endokrynologiczne (np. wtórny brak miesiączki czy zaburzenia płodności), choroby naczyniowe, problemy psychologiczne i psychiatryczne (depresja).

dieta odchudzająca

 

Podsumowanie


 

warsztaty dietetyczne kreator zdrowia

 

Dieta odchudzająca stosowana przez nastolatki często okazuje się być nieracjonalna i lekkomyślna. Częstość stosowania diet redukujących oraz ich popularność wśród młodych ludzi powinna budzić niepokój. Należy podkreślić, że następstwa niewłaściwego żywienia nie zawsze prezentują się w sposób wyraźny i jednoznaczny. Stwarza to niejednokrotnie przekonanie o bezkarności eksperymentów dietetycznych i praktycznie braku jakichkolwiek istotnych następstw zdrowotnych. Wiele konsekwencji nieprawidłowego odżywiania może ujawnić się dopiero w późniejszym dorosłym życiu człowieka. Lekkomyślność i brak poczucia odpowiedzialności młodych ludzi za własne zdrowie powodują, że obecnie w społeczeństwie rośnie pokolenie przyszłych schorowanych i nieszczęśliwych 40-50-latków.

 

Piśmiennictwo

  1. Sobaś K, Wądołowska L, Słowińska M, Szczepańska J, Człapka-Matysik M, Niedźwiedzka E, 2012. Stosowanie diet odchudzających w przeszłości a skład ciała,spożycie wapnia i aktywność fizyczna dziewcząt. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93, 4, 804-811.
  2. Skop-Lewandowska A, Szot W, 2010. Samoocena obrazu sylwetki uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91, 4, 596-601.
  3. Kołoło H, Wojnarowska B, 2004 Samoocena masy ciała i odchudzanie się młodzieży w okresie dojrzewania. Przegląd Pediatryczny, 34, 3/4, 196-201.
  4. Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski J, 2010. Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91, 2, 227-232.
  5. Janiszewska R, Plich W, Makuch R, Mucha d, Pałka T, 2011. Aspekty żywienia i odchudzania się dziewcząt. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92, 2, 351-354.
  6. Kołłątaj B, Kołłątaj W, Karwat I, 2008. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u nastolatków – badania wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89, 3,395-400.

 

warsztaty dietetyczne dla firm